Instituţii

Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", Bucureşti (IFIN-HH)

Institutul de Fizică Atomică al Academiei Române a fost înfiinţat la 1 septembrie 1949, la Bucureşti. Întemeietorul său, Horia Hulubei (1896-1972) şi-a susţinut doctoratul la Paris, sub îndrumarea a doi laureaţi ai Premiului Nobel, Jean Perrin şi Marie Curie. Horia Hulubei a fost membru atât al Academiei Române, cât şi al Academiei Franceze. În 1956 IFA a fost împărţit într-un Institut de Fizică Atomică, cu sediul la Măgurele, la marginea Bucureştiului, sub conducerea aceluiaşi Horia Hulubei, şi un Institut de Fizică (IFB), cu sediul în Facultatea de Fizică a Universităţii bucureştene. La iniţiativa lui H. Hulubei şi cu directul său sprijin, specialiştii IFA au proiectat primul calculator electronic, în 1956, ceea ce reprezenta, la acea vreme, o premieră absolută în blocul sovietic. Primul computer, CIFA1, lucra cu o viteză de 50 de instrucţiuni pe secundă. Primul laser românesc, de tip infraroşu He-Ne, a fost creat de profesorul Ion I. Agârbiceanu şi echipa sa, fiind pus în funcţiune la 20 octombrie 1962. IFA şi IFB au fuzionat, apoi, forând Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN, astăzi IFIN-HH). IFIN şi alte câteva institute au fost acreditate în 1996 ca institute naţionale. Cu această ocazie, institutul a primit numele actual, în memoria fondatorului său: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei". Pentru mai multe detalii vezi http://www.nipne.ro/au/au.html.

DEPARTAMENTUL FIZICĂ NUCLEARĂ APLICATĂ

Direcţii de cercetare:

 • achiziţie, prelucrări de date experimentale
 • arheometrie
 • detectoare de radiaţii nucleare şi sisteme avansate de detecţie
 • tomografia cu emisie pozitronică
 • spectrometrie alfa/beta de fond scăzut
 • spectrometrie de masă cu accelerator

Pentru detalii vezi http://www.nipne.ro/Struct/AppPhyDep/index.html

COLECTIVUL

Grupul de arheometrie utilizează metode bazate pe fizica nucleară şi atomică în vederea studierii diverselor aspecte legate de obiectele de artă şi arheologice (autentificare, provenienţă, restaurare, conservare), având ca finalitate păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional.

Metode de analiză disponibile

 • XRF (fluorescenţa de raze X) cu sursă de 241Am;
 • PIXE (emisie de raze X indusă de particule încărcate) la acceleratorul Tandem

Participare la experimente de tip Large Scale Facility Access (LSFA), program-cadru al Uniunii Europene

 • Studii de microstructură folosind microPIXE la Forschungszentrum Rossendorf, Germania, şi Laboratori Nationale di Legnaro, Italia.
 • Experimente de difracţie de raze X pe pulberi la sincrotronul MAXII, Lund, Suedia.

Participare la acţiuni ale UE:

 • COST G1: "Studiul obiectelor de artă şi arheologice folosind fascicule de ioni" (1995-2000).
 • COST G8: "Analize şi testări nedistructive ale obiectelor de muzeu" (2000-2004).

Tipuri de probe analizate:

 • aur, argint, cupru (mai ales monede)
 • ceramică, porţelan, sticlă

Pentru detalii vezi http://www.nipne.ro/Struct/AppPhyDep/arheometrie.html.

Ónchide fereastra

© romarchaeomet 2008
webdesign pixelsbloom